Nieuws

Samenwerking Human Concern

WIJ GAAN SAMENWERKEN MET HUMAN CONCERN!

Afgelopen maandag ondertekenden we de samenwerkingsovereenkomst. Een feestelijk moment, omdat Stichting JIJ een groep cliënten van Human Concern | Het GGZ Behandelcentrum voor Eetstoornissen, nadat zij hun behandeling hebben afgerond, een nazorgtraject voor de duur van 6 maanden aan gaat bieden. Zo kunnen wij deze cliënten nog verder helpen in hun (vervolg) herstel.

Deze cliënten kunnen gedurende dit half jaar iedere twee weken deelnemen aan een fysieke of digitale groep. Het doel van deze samenwerking is om duurzaam herstel te bevorderen, de kans op terugval te verkleinen en cliënten de kans te bieden om met ondersteuning van ervaringsdeskundigen verder te kunnen werken aan persoonlijke groei en maatschappelijk herstel. De eerste (pilot) groep gaat over drie maanden van start.

Human Concern is ​​een GGZ Behandelcentrum gespecialiseerd in eetstoornissen. Human Concern werkt al met Ervaringsprofessionals ®️, dit zijn therapeuten die zelf een eetstoornis hebben overwonnen.

We zijn heel blij dat we met deze samenwerking onze expertise en kennis kunnen toevoegen in de zorgketen. Hopelijk kunnen we ook op deze manier indirect bijdragen aan een minder zware belasting van het zorgstelsel. We zien dan ook uit naar een fijne samenwerking met alle betrokkenen.

Op de foto van link naar rechts (alle blije gezichten): Saskia Lagerwaard-Minderhout (Directeur St. JIJ), Nina Dijksterhuis (Zorg – en Innovatie Team Human Concern), Sylvia van den Tol (Coördinator Begeleiding St. JIJ), Susanna Ramaker (Ervaringsdeskundige St. JIJ), Richard Bot (Bestuurder Human Concern) en Marcella Hilbers (locatiemanager Human Concern vestiging Den Haag).

Stichting JIJ samenwerking Human Concern
Scroll naar boven