Voorlichtingsbijeenkomsten en workshops naasten

Voorlichtings-bijeenkomsten en workshops naasten

"Moet ik er nu wel óf niet iets over zeggen?"
"Moet ik boos worden of juist niet?"
"Moet ik wel of niet het gesprek aangaan?"
"En hoe begin ik dan?"
"Moet ik hulp inschakelen?"
"Kan ik me er beter niet mee bemoeien of juist wel?"

Loop je ook met soortgelijke vragen rond? En zou je hierover graag met andere naasten en ervaringsdeskundigen willen sparren? Dat kan bij Stichting JIJ.  Jaarlijks organiseren we gratis informatiebijeenkomsten en workshops voor naasten van mensen die kampen met eetproblematiek.

Online voorlichtingsbijeenkomsten voor naasten

Bij deze voorlichtingsbijeenkomst wisselen ervaringsdeskundigen en naasten ervaringen uit en is er de ruimte om vragen te stellen. De voorlichting wordt verzorgd door twee ervaringsdeskundigen; iemand die zelf kampte met eetproblematiek en iemand die dit als naaste meemaakte. De aanwezigen stemmen de precieze invulling van de voorlichting met elkaar af en privacy wordt altijd gerespecteerd.

Online workshops voor naasten

De opzet van de workshop is hetzelfde als de voorlichtingsbijeenkomst, alleen is er bij de workshops sprake van een actievere deelname. In de workshop is er nog meer ruimte voor deelnemers om situaties of voorbeelden in te brengen. Daarnaast oefenen de deelnemers met het omgaan met moeilijke situaties en het aanbieden van de beste ondersteuning. 
Scroll naar boven