JIJ en jouw gegevens, privacyverklaring

Wat houdt de AVG in?


Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet van toepassing, de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Deze wet stelt nieuwe eisen en richtlijnen voor bedrijven en organisaties op het gebied van gegevensbescherming. Samengevat betekent dit dat klanten of cliënten meer rechten hebben en organisaties meer verantwoordelijkheden.

Cliënten moeten weten wat er gedaan wordt met hun gegevens en waarom deze verzameld worden. Dit zijn gegevens die jou als persoon onthullen, zoals je naam, geboortedatum en adres. Ook kan dit gaan om informatie over jouw gezondheid en welzijn.

Stichting JIJ en de AVG
Bij stichting JIJ draait alles om vertrouwen. Alleen zo kunnen we een veilige omgeving vormen waar deelnemers zich op hun gemak voelen. Veel van wat de nieuwe wet voorschrijft deden we al en bovendien hebben we, in tegenstelling tot waar deze wet vooral voor bedoeld is, geen winst op het oog. We zullen jouw gegevens dan ook nooit om die reden misbruiken.

Desondanks hebben we nog eens goed gekeken naar onze werkwijze en de manier waarop we met gegevens omgaan. Deze privacyverklaring is bedoeld om openheid hierover te geven en te wijzen op de rechten die deelnemers van Stichting JIJ hebben.

In het eerste persoonlijke contact word jij via een verklaring persoonsregistratie Stichting JIJ op de hoogte gesteld van de privacy eisen waarin wordt verwezen naar deze verklaring. Ook wordt toestemming gevraagd om persoonlijke gegevens te bewaren.

Doel van verzameling gegevens
Als wij gegevens van je verzamelen is dat altijd gelinkt aan het hoofddoel van Stichting JIJ, het ondersteunen van mensen met een eetprobleem of eetstoornis. Als je meer informatie wilt over de specifieke redenen voor het bewaren of gebruiken van jouw gegevens, kun je hier altijd meer informatie bij ons over krijgen.

Hoe bewaren we de gegevens?
Stichting JIJ werkt met SharePoint dat werkt met ingebouwde privacy voor persoonlijke documenten. Op deze manier kunnen werknemers en vrijwilligers alleen bij documenten als ze hier toegang voor hebben. Vrijwilligers en werknemers tekenen een overeenkomst waarin staat hoe ze met deze informatie om moeten gaan en beloven persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk te behandelen. Daarnaast voorkomt dit dat papieren documenten met gevoelige informatie bewaard moeten worden.

Wat zijn de rechten van deelnemers en naasten?
Deelnemers en naasten hebben met de AVG veel rechten gekregen waarin zij meer controle over hun gegevens hebben. Dit zijn de belangrijkste rechten die bij Stichting JIJ van toepassing zijn:
Deelnemers kunnen altijd hun gegevens inzien (Recht op inzage). Daarnaast kunnen ze altijd wijzigingen aanbrengen (Recht op rectificatie).
Deelnemers kunnen altijd een klacht indienen (Recht op het indienen van een klacht).

Deelnemers kunnen altijd besluiten dat hun gegevens niet meer gebruikt mogen worden (Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens). Ook moeten de gegevens verwijderd worden als de deelnemer dit wil (Recht op verwijdering gegevens).
Deelnemers moeten nader geïnformeerd worden over de manier waarop hun gegevens verwerkt worden.

Nog meer weten?
In deze verklaringen hebben we de belangrijkste punten zo overzichtelijk mogelijk beschreven.
» Meer informatie over de AVG 
Daarnaast is er op internet veel informatie beschikbaar over de AVG. En natuurlijk kun je ons altijd benaderen voor meer informatie over de manier waarop we met gevoelige gegevens omgaan.

Scroll naar boven