Partners

Samenwerkingspartners

In de samenwerking met partners staan wij altijd voor onze visie, missie en kernwaarden. Zo werken wij onafhankelijk en transparant en waarborgen we zelfregie en privacy van de mensen met eetproblematiek. 

Wij richten ons op de mensen met eetproblematiek, die door de reguliere GGZ niet of onvoldoende worden bereikt, gezien, gehoord of geholpen. Wij bieden daarmee een aanvulling op de reguliere GGZ en dragen bij aan verbetering en verduurzaming van zorg. Daarmee wordt het sociale stelsel ook minder belast. 

Sinds enkele jaren hebben we een waardevolle samenwerking met de reguliere GGZ rondom het bieden van nazorg. 

Onze belangrijkste samenwerkingspartners

» Bekijk alle partners InterEsse

» Bekijk alle partners van de community Herstel Dichtbij

Wij zijn trots dat we de kans krijgen deel te nemen aan het programma van Herstel Dichtbij.

Financieringspartners

De overheid vindt zelfregie-initiatieven belangrijk. Naar verwachting komt er in de loop van de komende jaren financiering beschikbaar. Dit biedt op termijn een stabiele en duurzame financieringsstroom voor Stichting JIJ. Voor de overbruggingsperiode blijven we grotendeels afhankelijk van onze eigen inkomsten en van bijdragen van fondsen, sponsors en particuliere donateurs. Wij zijn dan ook ontzettend dankbaar voor de steun die wij in 2022/2023 kregen. 

Onze financieringspartners 2022 / 2023

Scroll naar boven