Nieuws

Helft van zorgvragers geweigerd bij ggz

Een kwart van de Nederlanders lijdt aan psychische klachten. Toch is de ggz ontoegankelijk voor mensen die dringend hulp nodig hebben. Dit blijkt uit onderzoek door Bureau Lenz in opdracht van MIND dat is gehouden onder het MIND ggz-panel. De helft van de respondenten die na 2021 hulp zocht, werd de toegang tot een of meerdere behandelingen geweigerd.

De helft van hen kreeg te horen dat zij te complex waren, een derde hoorde dat er geen passend zorgaanbod was. Dit nadat een ruimte meerderheid van de respondenten al langer op de zorg moest wachten dan de maximale afgesproken tijd. De peiling bestond uit een onderzoek onder 297 respondenten van het MIND ggz-panel.

Geen hulp geboden

Uit de peiling blijkt dat iets meer dan de helft van de respondenten (53 procent) door één of meerdere zorgaanbieders werd geweigerd. Bijna de helft van hen kreeg dit direct bij aanmelding te horen, een kleiner deel (22 procent) tijdens of direct na het intakegesprek en 27 procent pas in een nog later stadium. In meer dan de helft van de gevallen vond de zorgaanbieder de problemen te complex en bij een derde was het argument dat er geen passend zorgaanbod was.

Ook blijkt uit het onderzoek dat 80 procent van de respondenten langer op zorg moest wachten dan de afgesproken maximale wachttijd. Tijdens deze te lange wachttijden, kreeg slechts 37% een vorm van overbruggingshulp

Belemmeringen door zorgverzekeraars

Naast de wachttijden en afwijzing door zorgaanbieders, kunnen ook zorgverzekeraars drempels opwerpen die de toegang tot zorg belemmeren. Bijvoorbeeld door extra kosten als de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de gekozen zorgaanbieder. Bijna driekwart van de respondenten heeft gebruikgemaakt (of gebruik willen maken) van een gecontracteerde zorgaanbieder. Slechts acht procent heeft zich gewend tot een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Onder hen is de eigen bijdrage voor niet-gecontracteerde zorg vervolgens de meest genoemde reden om de behandeling niet te starten. Opvallend is dat de respondenten bovengemiddeld vaker een restitutiepolis hebben (27 procent) ten opzicht van het landelijk gemiddelde van 10 procent.

MIND start petitie

De noodzaak voor verandering is hoog. Directeur Dienke Bos: “Als we het zorgstelsel beter inrichten, kunnen we veel leed voorkomen. De vorige negen kabinetten zijn niet in staat geweest de problemen in de ggz op te lossen. Dat moet beter. Daarom starten we vanuit MIND vandaag de petitie ‘Niemand mag onnodig psychische lijden.’” MIND zal de petitie na de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november aanbieden aan de nieuwe Tweede Kamerleden met de oproep om het zorgstelsel beter in te richten.

 

Lees hier het originele bericht van Skipr.

Scroll naar boven