Een kwart van de Nederlanders lijdt aan psychische klachten. Toch is de ggz ontoegankelijk voor mensen die dringend hulp nodig hebben. Dit blijkt uit onderzoek door Bureau Lenz in opdracht van MIND dat is gehouden onder het MIND ggz-panel. De helft van de respondenten die na 2021 hulp zocht, werd de toegang tot een of meerdere behandelingen geweigerd.

De helft van hen kreeg te horen dat zij te complex waren, een derde hoorde dat er geen passend zorgaanbod was. Dit nadat een ruimte meerderheid van de respondenten al langer op de zorg moest wachten dan de maximale afgesproken tijd. De peiling bestond uit een onderzoek onder 297 respondenten van het MIND ggz-panel.

Geen hulp geboden

Uit de peiling blijkt dat iets meer dan de helft van de respondenten (53 procent) door één of meerdere zorgaanbieders werd geweigerd. Bijna de helft van hen kreeg dit direct bij aanmelding te horen, een kleiner deel (22 procent) tijdens of direct na het intakegesprek en 27 procent pas in een nog later stadium. In meer dan de helft van de gevallen vond de zorgaanbieder de problemen te complex en bij een derde was het argument dat er geen passend zorgaanbod was.

Ook blijkt uit het onderzoek dat 80 procent van de respondenten langer op zorg moest wachten dan de afgesproken maximale wachttijd. Tijdens deze te lange wachttijden, kreeg slechts 37% een vorm van overbruggingshulp

Belemmeringen door zorgverzekeraars

Naast de wachttijden en afwijzing door zorgaanbieders, kunnen ook zorgverzekeraars drempels opwerpen die de toegang tot zorg belemmeren. Bijvoorbeeld door extra kosten als de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de gekozen zorgaanbieder. Bijna driekwart van de respondenten heeft gebruikgemaakt (of gebruik willen maken) van een gecontracteerde zorgaanbieder. Slechts acht procent heeft zich gewend tot een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Onder hen is de eigen bijdrage voor niet-gecontracteerde zorg vervolgens de meest genoemde reden om de behandeling niet te starten. Opvallend is dat de respondenten bovengemiddeld vaker een restitutiepolis hebben (27 procent) ten opzicht van het landelijk gemiddelde van 10 procent.

MIND start petitie

De noodzaak voor verandering is hoog. Directeur Dienke Bos: “Als we het zorgstelsel beter inrichten, kunnen we veel leed voorkomen. De vorige negen kabinetten zijn niet in staat geweest de problemen in de ggz op te lossen. Dat moet beter. Daarom starten we vanuit MIND vandaag de petitie ‘Niemand mag onnodig psychische lijden.’” MIND zal de petitie na de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november aanbieden aan de nieuwe Tweede Kamerleden met de oproep om het zorgstelsel beter in te richten.

 

Lees hier het originele bericht van Skipr.

Stichting JIJ zoekt per direct een Coördinator team Financiën voor 8 uur per week gedurende 6 maanden

Wie is Stichting JIJ?

Stichting JIJ is een vrijwilligersorganisatie die zich vanuit ervaringsdeskundigheid inzet voor mensen met eetproblematiek en hun naasten. Meer informatie kun je vinden op onze website.

Wat ga JIJ doen?

In verband met de tijdelijke afwezigheid van de huidige Coördinator ga je samen met het vrijwilligersteam de financiële administratie van Stichting JIJ op orde houden en verder doorontwikkelen.

Wat breng JIJ mee?

 • Ruime ervaring met het financiële programma Exact Online.
 • Ervaring met projectadministratie is een pré, maar geen vereiste.
 • Accuraatheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.
 • Affiniteit met het begeleiden en het verder ontwikkelen van het vrijwilligersteam.
 • Bereidheid om met ondersteuning van een accountantsbureau de financiële administratie door te ontwikkelen.
 • Ervaring met programma’s zoals Excel en Word.

Wat biedt Stichting JIJ?

 • Zowel op kantoor als thuiswerken is mogelijk, dus je hoeft niet in de regio Rotterdam te wonen.
 • De flexibiliteit om je uren naar eigen tijd en planning in te delen (indien wenselijk voor jou kan dat ook in de avond).
 • Trainingen, ontwikkelingsmogelijkheden en gezellige activiteiten naast het werk zijn volop aanwezig.
 • De kans om een bijdrage te leveren aan een goed doel, samen met een groep van bevlogen vrijwilligers.
 • Een salaris conform de CAO-GGZ, passend bij de functie.

Kortom, ben JIJ diegene die we zoeken? Twijfel dan niet en reageer vóór 25 september 2023. Dit kan door je CV en motivatie te sturen naar vacatures@stichting-jij.nl. Ook voor vragen kun je bij dit e-mailadres terecht. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Wil je op andere manier bijdragen aan onze Stichting? Kijk dan naar onze overige vacatures.

Stichting JIJ inloophuis

Ben je benieuwd of het lidmaatschap van het JIJ-huis iets voor jou is? Kom dan langs tijdens ons JIJ-ontmoet moment. 

Wat je mag verwachten 

Deze momenten organiseren wij zes keer per jaar. Je kunt dan gratis en vrijblijvend binnenlopen in ons inloophuis. Hier kun je de sfeer proeven en ervaren wat Stichting JIJ voor jou kan betekenen. Ook zijn er leden van het JIJ-huis aanwezig die jou graag vertellen over hun ervaringen en hoe Stichting JIJ hen heeft geholpen in hun herstelproces. 

Houd er rekening mee dat we vragen om zonder familie of vrienden (naasten) te komen, zodat andere leden zich op hun gemak voelen in ons inloophuis. We hopen je snel te zien bij Stichting JIJ! 

Bij deze voorlichtingsbijeenkomst wisselen ervaringsdeskundigen en naasten ervaringen uit en is er de ruimte om vragen te stellen. De voorlichting wordt verzorgd door twee ervaringsdeskundigen; iemand die zelf kampte met eetproblematiek en iemand die dit als naaste meemaakte. De aanwezigen stemmen de precieze invulling van de voorlichting met elkaar af en privacy wordt altijd gerespecteerd. 

 

 ‘Wij zijn een beetje een unieke club’

Ze zijn er als ervaringsdeskundigen voor lotgenoten. En dan zit je ineens met iemand aan tafel die alles behalve een lotgenoot is, de koningin! Het overkwam Alexander en Saskia woensdagmiddag. Die haar bezoek niet alleen zeer eervol vinden, ze denken dat het ook echt kan helpen.

De medewerkers van het het Wijkpaleis, de ontmoetingsplek in Rotterdam-West, komen even buurten. Is ze dat? Ja, daar zit koningin Máxima, in een van hun zalen aan een van hun tafels, luisterend naar mensen die één ding gemeen hebben: ze hebben wat meegemaakt en verlenen nu zorg aan lotgenoten.

Alexander Hogendoorn zit rechts naast de koningin, Saskia Lagerwaard direct links naast haar. Hare majesteit komt haar licht opsteken over Herstel Dichtbij, een programma van onder meer het Oranje Fonds om een dertigtal uiterst laagdrempelige projecten in den lande te steunen.

Low profile

In Rotterdam zijn dat de Zorgvrijstaat voor wijkbewoners van West met psychische problemen en de Stichting JIJ die mensen met een eetstoornis bijstaat. Ze hebben hun plekje wel veroverd, maar blijven low profile en moeten knokken om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze zou wel ‘minder energie in de financiering willen steken’, vertelt Lagerwaard de koningin.

Zij tilde dertien jaar geleden de Stichting JIJ van de grond als klankbord voor Rotterdammers met een eetstoornis. Nu helpt ze waar nodig met 130 vrijwilligers en steun van het Oranje Fonds. ,,Ik heb zelf een eetstoornis gehad en merkte dat het moeilijk is erover te praten. We begonnen als een soort zelfhulpgroep. Daar bleek grote behoefte aan.”

“Het is soms een te grote stap om naar de huisarts te gaan.” Saskia Lagerwaard, Stichting JIJ (voor eetstoornissen)

Er zijn veel mensen met een eetstoornis, van anorexia en boulimia tot binge eating (mateloze vreetbuien). Bij het informatie- en adviespunt van JIJ kloppen jaarlijks 2500 tot 3000 mensen aan, vertelt Lagerwaard. ,,Het is soms een te grote stap, vaak uit schaamte, om naar een huisarts te gaan. Wij zijn laagdrempelig; je praat met iemand die het zelf heeft meegemaakt.”

Eetstoornissen verbloemen ander problemen. ,,Mensen zoeken iets om zich staande te houden. Soms gaan ze in therapie, maar dat is een klein percentage. Een grote groep tobt er zelf mee. Dan is het belangrijk dat je weet dat wij met ons inloophuis en informatiepunt een waardevolle schakel kunnen zijn.”

Waar ga je heen?

De Zorgvrijstaat is ook zo’n waardevolle schakel in de zorg. Tien jaar geleden nam Hogendoorn het initiatief voor wat hij noemt ‘zelfregie’, ‘herstel’ en ‘persoonlijke ontwikkeling’. Om het beeldender te maken: ,,We helpen je weer achter het stuur van je leven te gaan zitten. Je kunt daar angstig voor zijn, maar het is angstiger als je wordt gereden en niet weet waar je heen gaat.”

Dat is wat de medewerkers van Zorgvrijstaat proberen te bereiken, legt hij uit. ,,Grip krijgen op je eigen leven.” Dat nu koningin Máxima bij hem op de stoep staat, denkt Hogendoorn wel te kunnen verklaren. ,,Wij zijn een beetje een unieke club. Bij ons neem je niet deel aan een programma, je wordt lid van een netwerk. Bij ons ontmoet je mensen, zijn we er als wijk voor elkaar.”

Aanwezigheid koningin helpt

De koningin, beschermvrouwe van het Oranje Fonds, knikt en kijkt ernstig bij al die verhalen van de Herstel Dichtbij-projecten die één gemene deler hebben. Of, zoals iemand het verwoordt: ,,Bij ons krijg je geen intake-gesprek, maar iemand tegenover je die zegt: dat heb ik ook gehad.”

“Uiteinde­lijk beperken wij de maatschap­pe­lij­ke kosten door te voorkomen dat bewoners in de ellende terecht komen.” Alexander Hogendoorn, Oprichter Zorgvrijstaat

Dat de koningin er is, helpt wellicht om ook in de toekomst over voldoende financiën te beschikken. ,,Uiteindelijk beperken wij de maatschappelijke kosten door te voorkomen dat bewoners in de ellende terecht komen. Als de gemeente dat inziet”, zegt Alexander Hogendoorn, ,,en daar naar handelt, dan komt het goed.”
 
Klik hier om het verhaal te lezen via het AD.
Koningin Máxima spreekt directeur Saskia Lagerwaard van Stichting JIJ

“Onwerkelijk.
Bijzonder.
Dankuwel, koningin Máxima, ik voelde mij door u gezien, gehoord én begrepen.

Dankjulliewel, bevlogen mensen van het Oranje Fonds en WijzijnMIND, voor de kans die jullie ons hebben geboden om Stichting JIJ te mogen laten shinen. En natuurlijk ook Zorgvrijstaat Rotterdam West. Ik ga met veel inspiratie bij jullie vandaan en kijk uit naar onze verdere samenwerking. En dat geldt natuurlijk ook voor de aanwezige deelnemers: HerstelTalentStichting KernKracht en Suïcide Preventie Centrum en alle andere organisaties, verbonden aan het project Herstel Dichtbij.
Samen voor mentale gezondheid in Nederland!”

Saskia Lagerwaard, directeur van Stichting JIJ

Resultaten traumabehandeling bij anorexia nervosa patiënten met ernstig ondergewicht hoopvol

Promotieonderzoek van Marieke ten Napel-Schutz, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij GGNet Amarum, geeft een hoopvol beeld van behandeling van traumaklachten bij eetstoornispatiënten (anorexia nervosa) tijdens een fase van ondergewicht. Het behandelen van PTSS tijdens een fase van ernstig ondergewicht bij mensen met een eetstoornis is zeer innovatief, omdat bij deze patiënten traumabehandeling normaal gesproken wordt uitgesteld tot het gewicht zo goed als genormaliseerd is. De resultaten van het onderzoek van Marieke laten hoopvolle resultaten zien voor een groep mensen die tot voor kort deze behandeling werd onthouden. Ook geven de resultaten aanleiding om de mogelijkheden voor traumabehandeling tijdens ondergewicht verder te onderzoeken.

Klik hier voor het hele bericht.

Stichting JIJ het JIJ-huis

Wij bieden groepsondersteuningen aan op verschillende herstelniveaus van eetproblematiek: 

 • Ondersteuning van ervaringsdeskundigen  
 • Op locatie  
 • Wekelijks of tweewekelijks op een avond van 19:30 tot 21:00  
 • Vragen of meer informatie neem vrijblijvend contact op via info@stichting-jij.nl 

Er zijn nog enkele plekjes vrij in de jongerengroep, de startgroep en de vervolggroep.

Startgroep

Onze startgroep richt zich op erkenning, herkenning, inzicht in je eetgedrag en het zetten van stapjes of stappen richting herstel bij eetproblematiek. 

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de fase van herstel waarin jij je bevindt. 

Voor meer informatie over de startgroep klik hier.

Vervolggroep

Onze vervolgroep richt zich op het zetten van verdere stappen richting herstel van eetproblematiek en persoonlijk herstel.  

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de fase van herstel waarin jij je bevindt. 

Voor meer informatie over de vervolggroep klik hier.

Jongerengroep

In de jongerengroep praat je over verschillende thema’s die te maken hebben met eetproblematiek, samen met andere jongeren. Samen met ervaringsdeskundige ondersteuners praat je over je eetprobleem en de invloed die dat op jouw leven heeft. Onze ervaring is dat er begripvol naar elkaar wordt geluisterd en er veel onderlinge herkenning en steun is. In jouw tempo kun je stapjes of stappen zetten richting herstel.

Voor meer informatie over de vervolggroep klik hier.

Meer weten en inschrijven via info@stichting-jij.nl 

Stichting JIJ heeft een nieuwe website! De afgelopen tijd is het communicatieteam druk bezig geweest met het maken van een gebruiksvriendelijke website met up-to-date informatie opgemaakt in onze nieuwe huisstijl.

Met behulp van deze nieuwe website willen we mensen beter informeren over onze stichting en ons brede aanbod. Er valt veel te vertellen, dus het is belangrijk dat JIJ alles duidelijk te zien krijgt.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief om de laatste JIJ-info te ontvangen en wie weet tot snel!

JIJ was erbij! Vrijdag 2 juni vond de jaarlijkse World Eating Disorders Action Day (WEDAD) plaats. Organisaties van over de hele wereld organiseren hier activiteiten met als doel om stil te staan bij eetproblematiek en iedereen die ermee te maken heeft. Ook Stichting JIJ werd op deze dag vertegenwoordigd.

De focus van de WEDAD ligt op verbinding en het bieden van hoop en steun. Worstelen met eetproblematiek kan ontzettend eenzaam voelen, maar met deze dag wordt laten zien dat niemand er alleen voor hoeft te staan.  

Tijdens deze dag waren er stands, optredens en een social walk waar iedereen aan mee kon doen. Het was een mooie dag vol verbinding en lekker weer! 

Stichting JIJ het JIJ-huis kamer

In mei is er in het JIJ-huis hard gewerkt om het er spic en span uit te laten zien! We hebben namelijk een nieuwe vloer gekregen. Zo heeft het uiterlijk van het JIJ-huis een mooie upgrade gekregen. 

Stichting JIJ samenwerking Human Concern

WIJ GAAN SAMENWERKEN MET HUMAN CONCERN!

Afgelopen maandag ondertekenden we de samenwerkingsovereenkomst. Een feestelijk moment, omdat Stichting JIJ een groep cliënten van Human Concern | Het GGZ Behandelcentrum voor Eetstoornissen, nadat zij hun behandeling hebben afgerond, een nazorgtraject voor de duur van 6 maanden aan gaat bieden. Zo kunnen wij deze cliënten nog verder helpen in hun (vervolg) herstel.

Deze cliënten kunnen gedurende dit half jaar iedere twee weken deelnemen aan een fysieke of digitale groep. Het doel van deze samenwerking is om duurzaam herstel te bevorderen, de kans op terugval te verkleinen en cliënten de kans te bieden om met ondersteuning van ervaringsdeskundigen verder te kunnen werken aan persoonlijke groei en maatschappelijk herstel. De eerste (pilot) groep gaat over drie maanden van start.

Human Concern is ​​een GGZ Behandelcentrum gespecialiseerd in eetstoornissen. Human Concern werkt al met Ervaringsprofessionals ®️, dit zijn therapeuten die zelf een eetstoornis hebben overwonnen.

We zijn heel blij dat we met deze samenwerking onze expertise en kennis kunnen toevoegen in de zorgketen. Hopelijk kunnen we ook op deze manier indirect bijdragen aan een minder zware belasting van het zorgstelsel. We zien dan ook uit naar een fijne samenwerking met alle betrokkenen.

Op de foto van link naar rechts (alle blije gezichten): Saskia Lagerwaard-Minderhout (Directeur St. JIJ), Nina Dijksterhuis (Zorg – en Innovatie Team Human Concern), Sylvia van den Tol (Coördinator Begeleiding St. JIJ), Susanna Ramaker (Ervaringsdeskundige St. JIJ), Richard Bot (Bestuurder Human Concern) en Marcella Hilbers (locatiemanager Human Concern vestiging Den Haag).

Stichting JIJ samenwerking Human Concern
Scroll naar boven